Veiligheidsregels en Spelregels

VEILIGHEIDSREGELS LUCHTKUSSENS

Hieronder staan een aantal regels die gelden, voordat een luchtkussen in gebruik mag worden genomen en tijdens het gebruik van het luchtkussen.

Het luchtkussen dient op een vlakke en het liefst op een zachte ondergrond (gras) te staan. Niet op zand! Op zand loop je kans dat er zand in de blower komt, met het risico op een stof explosie. Indien u het luchtkussen op stenen plaatst, dient u te zorgen voor een valbescherming.

Het luchtkussendient na het opzetten gecontroleerd te worden. De huurder zal direct contact moeten opnemen met de verhuurder, over wat hij/zij geconstateerd heeft. ( bij afhaal )

Het luchtkussen dient verankerdte zijn, voordat het in gebruik mag worden genomen. Het kussen dient dus op een plek te staan waar het verankerd kan worden. Op gras met haringen en op steen met spanbanden aan een aan de grond genageld object. (boom, put, hek, lantaarnpaal etc).

Het luchtkussen dient onder toezicht te blijven van een meerderjarig persoon en nooit onbeheerd achter gelaten te worden zolang het kussen opstaat.

Dek bij regen de stroomaansluiting af.

Bij stroom uitval gebruikers zo snel mogelijk van het luchtkussen verwijderen.

Bij windkracht 5 of meer dient het luchtkussen direct buiten gebruik te worden genomen en het luchtkussen leeg te laten lopen, dubbel te slaan of op te ruimen. Een leegelopen kussen nooit in de regen laten liggen.

Bij extreem warm weer raden wij gebruikers aan, beschermende kleding te dragenter voorkoming van schaafwonden en brandwonden.

Een luchtkussen onder invloed van Alcohol, drugs etc is ten strengste verboden.

Springkussens zijn bestemd voor kinderen tuseen de 3 en 12 jaar. Stormbanen Sportief en Big Roll vanaf 5 jaar betreden. Obstakelruns vanaf 4 jaar tot 12 jaar.

Het luchtkussen dient vrij te zijn van gebruikers, alvorens de stekker eruit mag.

Iedereen die toezicht houdt bij een luchtkussen dient op de hoogte te zijn van de spelregels die gelden op het luchtkussen en dat bij harde wind het luchtkussen buiten gebruik dient te worden genomen.

Gebruikers die zich niet aan de spelregels houden dienen hierop aangesproken te worden of van het luchtkussen verwijderd te worden, om andere gebruikers veilig te kunnen laten spelen.

Betreden van het luchtkussen is op eigen risico!

Voordat een luchtkussen / stormbaan buiten gebruik wordt genomen, dienen eerst alle gebruikers het luchtkussen / stormbaan verlaten te hebben.

De huurder en gebruikers van Stormbanen, Springkussens en andere luchtkussens kan op geen enkele wijze Jsentertainment of haar rechtpersonen aansprakelijk stellen, voor schade welke tijdens het gebruik ontstaat aan goederen en persoon

De huurder is aansprakelijk vooralle schade welke ontstaat aan gehuurde object of vermissing hiervan of van andere huurartikelen tijdens de huurperiode.

 

SPELREGELS SPRINGKUSSENS / STORMBANEN / OBSTAKELRUNS

Om de gebruiker veilig te laten spelen op luchtkussens en de het risico op ongelukken te verkleinen / voorkomen dienen de spelregels in acht te worden genomen. Degene die zich niet aan deze spelregels houdt dient hierop aangesproken te worden of van het luchtkussen verwijderd te worden. Bij een controle van Jsentertainment, Jskindervermaak of een derde  die bevoegd zijn tot naleving van de veiligheid, mag en kan deze ten aller tijde het luchtkussen buiten gebruik stellen als de veiligheid in het geding is, of men zich niet aan de spelregels en / of veiligheidsregels houdt, het kussen niet verankerd is, of het kussen niet onder toezicht staat van een meerderjarig persoon. De huurder blijft dan wel het huurbedrag schuldig aan verhuurder.

Een Springkussen, Stormbaan, Obstakelbaan of ander luchtkussen ddienen verankerd te zijn en onder tozicht te blijven van een meerderjarig persoon gedurende de periode dat deze opgeblazen staat. Een luchtkussen dat opgeblazen is mag dus nooit onbeheerd achtergelaten te worden.

Gebruikers dienen op de hoogte te zijn dat het betreden van een Springkussen, Stormbaan, Obstakelbaan of ander luchtkussen op eigen risico is.

Gebruikers met een beugel(indien mogelijk) of bril doen deze uit of af, anders is schade aan beugel bril voor eigen risico.

Het is niet toegestaan een Springkussen, Stormbaan, Obstakelbaan of luchtkussen te betreden onder inbvloed van Alcohol, Drugs, Schoenen, drank, etenswaar, scherpe voorwerpen en confettie. Indien er onherstelbaar schade is veroorzaakt (vlekken door confettie, scheuren in banen door scherpe voorwerpen, dan dient de huurder een nieuw object te vergoeden.

Het is NIET toegestaan om op de randen te klimmen /te zitten, salto's te maken, elkaar te duwen, tegen de wanden aan te lopen / duwen, van de glijbaan te springen en bij de stormbaan/obstakelbaan van de klim/glijgedeelte te springen. Het laatste is de grootste oorzaak van botbreuken en lanceringen tot buiten de stormbaan.

Springkussens zijn bestemd voor kinderen tussen de 3 en 12 jaar, Stormbanen mogen betreden worden vanaf 5 jaar, obstakelbanen zijn bestemd voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar.

Op een Springkussen mogen max. het aangegeven aantal personen dat op de website vermeld staat en tot max 450 kg totaal.

Bij grote groepen adviseren wij per leeftijd of lengte het Springkussen, Stormbaan of luchtkussen te laten betreden, of te kiezen voor meerdere luchtkussens. Bij stormbanen en obstakelbanen adviseren wij de deelnemers per 2 te laten starten en als deze bovenaan het klimgedeelte zijn de volgende te laten starten. 

Bij extreem warm weer raden wij aan beschermende kleding te dragen ter voorkoming van schaaf en brandwonden. De huurder / toezichthouder dient de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen.

Bij windkracht 5 of meer dienen alle gebruikers het Springkussen, de Stormbaan, de Obstakelbaan en lhet uchtkussen direct te verlaten, buiten gebruik genomen te worden door leeg te laten lopen en dubbel te slaan of op te ruimen.

Bij een stroomstoring,bij het zacht worden of het langzaam leeglopen van een Springkussen, Stormbaan, Obstakelbaan of luchtkussen dienen direct alle gebruikers van het desbetreffende object gehaald te worden.

Voordat het Springkussen, de Stormbaan, de obstakelbaan of luchtkussen uitgezet wordt dienen eerst alle gebruirs het desbetreffende object verlaten te hebben.